Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv. - sagsnr. 09-1769

Print Print
28-12-2009