Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om beregningen af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester - sagsnr. 09-1728

Print Print
16-12-2009