Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd - sagsnr. 09-1717

Print Print
14-12-2009