Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år i Grønland - sagsnr. 09-1683

Print Print
15-12-2009