Lovudvalget - Høring over ændring af en række bekendtgørelser på sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og anvendelse mv. af lægemidler til dyr - sagsnr. 09-1669

Print Print
21-12-2009