Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv. - sagsnr. 09-1668

Print Print
11-12-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1668 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.