Strafferetsudvalget - Høring over udkast til rådsbeslutning om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af FRONTEX-koordinerede operationer - sagsnr. 09-1666

Print Print
11-12-2009