Lovudvalget - Høring vedrørende udkast til ændring af "Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke" - sagsnr. 09-1662

Print Print
08-12-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1662 Lovudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.