Lovudvalget - Høring vedrørende udkast til ændring af "Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke" - sagsnr. 09-1662

Print Print
08-12-2009