Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger - sagsnr. 09-1661

Print Print
08-12-2009