Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker mv. (lukkeloven) - sagsnr. 09-1658

Print Print
11-12-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1658 Lovudvalget.aspx - d. 21-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.