Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker mv. (lukkeloven) - sagsnr. 09-1658

Print Print
11-12-2009