Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning og bekendtgørelse om kommuners indberetninger mv. efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger og om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om vandforsyning og i lov om varmeforsyning - sagsnr. 09-1652

Print Print
21-12-2009