Lovudvalget - Høring over bekendtgørelser om identifikation af dyr af hesteslægten samt ændring af andre bekendtgørelser - sagsnr. 09-1628

Print Print
08-12-2009