Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendgørelse nr. 1167 af 4. oktober 2007 om autorisation af veterinære teknikere og bekendtgørelse nr. 1176 af 11. oktober 2007 om adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge mv. - sagsnr. 09-1620

Print Print
07-12-2009