Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om sagsbehandlingsregler ved godkendelse af forvaltningsorganisationer efter ophavsretsloven - sagsnr. 09-1617

Print Print
07-12-2009