Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet (udlandsbekendtgørelsen) - sagsnr. 09-1604

Print Print
01-12-2009