Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse - sagsnr. 09-1584

Print Print
01-12-2009