Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse - sagsnr. 09-1583

Print Print
01-12-2009