Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love - sagsnr. 09-1571

Print Print
24-11-2009