Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelser for Grønland om advokaters virksomhed - sagsnr. 09-1561

Print Print
09-12-2009