Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (frit valg af hjælpemidler og boligindretning) - sagsnr. 09-1555

Print Print
25-11-2009