Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (frit valg af hjælpemidler og boligindretning) - sagsnr. 09-1555

Print Print
25-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1555 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.