Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service (sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde) - sagsnr. 09-1554

Print Print
25-11-2009