Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om, hvilke oplysninger, der skal indgives til told- og skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom mv. i en anden fast ejendom mv. - sagsnr. 09-1552

Print Print
07-12-2009