Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11xGA21 - sagsnr. 09-1544

Print Print
27-11-2009