Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af produkter, der består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs MON89034xNK603 - sagsnr. 09-1543

Print Print
27-11-2009