Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om administrativt samarbejde med myndigheder i andre EU/EØS-lande, bekendtgørelse om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen - sagsnr. 09-1540

Print Print
03-12-2009