Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg (kemibekendtgørelsen) samt bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg mv. - sagsnr. 09-1522

Print Print
07-12-2009