Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udøvelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter (implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet) - sagsnr. 09-1520

Print Print
18-11-2009