Lovudvalget - Udkast til særskilt bekendtgørelse for godtgørelse af moms og til ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 - sagsnr. 09-1514

Print Print
07-12-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1514 Lovudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.