Lovudvalget - Udkast til særskilt bekendtgørelse for godtgørelse af moms og til ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 - sagsnr. 09-1514

Print Print
07-12-2009