Strafferetsudvalget - Høring over det fælles EU-program for genbosætning, det fælles europæiske asylsystem og indgåelse af mobilitetspartnerskab mellem EU og Georgien - sagsnr. 09-1511

Print Print
17-11-2009