Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lovvalg, kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis - sagsnr. 09-1504

Print Print
23-11-2009