Lovudvalget - Udkast til uddrag af bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven og udkast til bekendtgørelse om beskatning af pensionsordninger - sagsnr. 09-1503

Print Print
19-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1503 Lovudvalget.aspx - d. 24-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.