Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) - sagsnr. 09-1495

Print Print
12-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1495 Lovudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.