Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler (Ophævelse af krav om revisorattestation ved indsendelse af årsopgørelse over solgte bekæmpelsesmidler) - sagsnr. 09-1494

Print Print
12-11-2009