Lovudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag af 29. september 2009 til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF hvad angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalignspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig - sagsnr. 09-1482

Print Print
27-11-2009