Lovudvalget - Høring vedrørende forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler - sagsnr. 09-1467

Print Print
20-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1467 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.