Lovudvalget - Høring vedrørende forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler - sagsnr. 09-1467

Print Print
20-11-2009