Lovudvalget - Høring over forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1708 af 20. december 2006 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner heraf - sagsnr. 09-1457

Print Print
18-11-2009