Lovudvalget - Udkast til omfordeling af tilladelser i 900 og 1800 MHz-frekvensbåndene mv. - sagsnr. 09-1432

Print Print
24-11-2009