Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om beredskab mv. i medfør af offshoresikkerhedsloven og bekendtgørelse om nødsystemer, fjernbetjeningssystemer, kommunikationssystemer og samlingssteder på offshoreanlæg - sagsnr. 09-1430

Print Print
25-11-2009