Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af visse bekendtgørelser i forbindelse med implementering af servicedirektivet - sagsnr. 09-1418

Print Print
18-11-2009