Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere mv.) - sagsnr. 09-1417

Print Print
03-11-2009