Lovudvalget- Høring over forslag om at forlænge bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af internationale betalingsmidler - sagsnr. 09-1407

Print Print
30-10-2009