Lovudvalget - Udkast til forslag om lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, der vedrørende miljøzoner mv. - sagsnr. 09-1394

Print Print
24-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1394 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.