Procesretsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af lov om Bruxelles I-forordningen mv. på konventionen af 30. oktober 2007 om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - sagsnr. 09-1380

Print Print
03-11-2009