Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden - sagsnr. 09-1379

Print Print
18-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1379 Lovudvalget.aspx - d. 19-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.