Lovudvalget - Høring over udkast til 3 bekendtgørelser, der udmønter lov nr. 515 af 12. juni 2009 om ændring af råstofloven - sagsnr. 09-1369

Print Print
18-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1369 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.